Auditorské služby

Audit chápeme jako službu pro Vás, která Vám má především pomoci v dosažení Vašich cílů, musí Vám přinést hodnotu navíc ve formě ujištění a upozornění na rizika a nesmí Vás nadměrně administrativně zatěžovat.

Provádíme veškeré auditorské služby, zejména ověřování účetních a konsolidovaných účetních závěrek podle české účetní legislativy, mezinárodních standardů IFRS a amerických standardů US/GAAP. Dále provádíme audit účetních závěrek pro zvláštní účely, ověřování jednotlivých komponent účetních výkazů a reportovacích balíčků. Z jiných auditových zakázek provádíme zejména ověřování čerpání dotací z EU. Poskytujeme komplexní servis při fúzích a akvizicích, více v sekci transakční poradenství.

V čem jsme jiní? Máte Váš účetní systém zautomatizovaný nebo jej hodláte zautomatizovat? V rámci auditu se vždy zaměřujeme na existenci automatických vnitřních kontrol na úrovni účetního systému, umíme doporučit jejich vylepšení a další automatizaci. Pokud chcete Váš systém zpracování účetnictví zdokonalit, podpoříme Vás našimi radami a znalostmi. Máte Váš systém již vysoce automatizovaný? Potom tuto automatizaci umíme využít v rámci naši práce a zaměřit naši činnost opravdu cíleně na Vaše potřeby.  Snížíme tak administrativní zátěž související s auditem na minimum a díky tomu Vámi mimo jiné dokážeme nabídnout zajímavou cenu za naše služby.