Proto, že Vaše záležitosti bude s Vámi řešit přímo auditor, daňový poradce nebo advokát. Proto, abychom Vám pomohli zlepšit Vaši výkonnost a efektivitu ať už tipy na zlepšení fungování procesů v rámci auditu nebo zbavení Vás jakýchkoli starostí s účetnictvím. Proto, abyste neplatili vyšší daně než je nutné. Proto, abyste s byrokracií nikdy nebojovali sami.

Audit

Provádíme veškeré auditorské služby, ověřování účetních a konsolidovaných účetních závěrek podle české účetní legislativy, IFRS a US/GAAP.

Účetnictví

Přenechte veškeré záležitosti týkající se účetnictví a daní na nás! Máme pro Vás připraven komplexní outsourcing účetnictví.

Školení

Nabízíme školení v oblasti účetnictví a daní šitá na míru.

Daně

Provádíme komplexní daňové služby od nastavení optimální daňové struktury, přes zastupování klienta v daňových řízeních a zpracovávání daňových přiznání.

Fúze a akvizice

Máme rozsáhlé zkušenosti s prováděním přeměn obchodních společností (fúze, odštěpení, atp.)

Kariéra

Hledáme nové posily do našeho týmu se zájmem o audit, daně a účetnictví.


Naše sídlo v historii, zdroj: Archiv města Ostravy

O nás

Jsme skupina společností poskytující komplexní auditní, daňové, účetní a poradenské služby, úzce spolupracujeme s našimi partnery, díky kterým Vám můžeme nabídnout i služby v oblasti transferových cen a mezinárodního zdanění, správu společností, zajištění emisí akcií a dluhopisů, komplexní advokátní služby. Máme rozsáhlé zkušenosti s přeměnami společností, restrukturalizacemi a prováděním due dilligence. Dokážeme Vám nabídnout veškeré služby týkající se účetních, daňových a právních aspektů správy společnosti z jednoho místa a s jednotnou koordinací.

Jsme dostatečně malou společností na to, abychom zachovali ke každému klientovi osobní a individuální přístup. Jsme dostatečně velcí na to, abychom Vám mohli garantovat nejvyšší kvalitu všech našich profesionálních služeb.

Jsme členové asociace auditorských a poradenských společností PCP Global. Díky této asociaci jsme Vám schopni nabídnout služby našich partnerských společností ve více než 20 zemích světa.

Náš tým

Za každou zakázku je osobně zodpovědný jeden z partnerů naší společnosti, který přímo řídí tým odborníků věnující se dané zakázce

Ing. Jana Krkošková

Ing. Jana Krkošková, auditorka a daňová poradkyně je partnerem HDM Audit CZ a HDM Tax CZ. Jana je auditorkou zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky. Výkonem auditorské činnosti se zabývá již od roku 1994. Současně je i aktivním registrovaným daňovým poradcem. Problematikou daňového poradenství se zabývá od roku 1993 a poskytuje svým klientům komplexní daňové služby. Jana má zkušenosti s audity společností s obratem převyšujícím 10 mld. Kč, řízením projektů přeměn společností a prováděním due dilligence. V naší skupině HDM se také podílí na daňových zakázkách pro přední nadnárodní korporace jako např.: Husqvarna.

Ing. Jana Krkošková

Ing. Václav Mareš, ACCA

Ing. Václav Mareš, ACCA, auditor, daňový poradce a člen ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) je partnerem společnosti HDM Audit CZ a HDM Tax CZ. Václav se specializuje na audity větších společností a transakční poradenství. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze sbíral své zkušenosti prací pro mezinárodní auditorskou společnost z tzv. velké čtyřky. Václav je auditorem s oprávněním KAČR a daňovým poradcem s osvědčením KDPČR. Mezi nejvýznamnější projekty, za které je Václav zodpovědný patří IFRS konsolidace holdingu více než 50 společností. Václav byl taktéž členem týmu zajišťujícího přípravu IPO společnosti na americké burze NYSE (New York Stock Exchange).

Ing. Václav Mareš, ACCA

Ing. Marie Dohnalová

Ing. Marie Dohnalová je partnerem společností HDM Audit CZ a HDM Tax CZ. Marie je auditorkou zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky. Výkonem auditorské činnosti se zabývá od ukončení studia na Vysoké škole Báňské Ekonomické fakultě v roce 2011. Svým klientům nabízí zkušenosti z prováděných auditů účetních závěrek, konsolidovaných účetních závěrek a přeměn obchodních společností, svou specializaci dále rozvíjí prováděním due dilligence a daňovým poradenstvím.

Ing. Marie Dohnalová

Ing. Martin Hrubý

Ing. Martin Hrubý, daňový poradce je partnerem společnosti HDM Tax CZ. Praxi v oblasti daní získal během své několikaleté práce ve finanční správě a posléze jako daňový poradce ve středně velké konzultantské společnosti. Daňové poradenství vykonává na základě oprávnění Komory daňových poradců č. 4206. Daňovému poradenství se věnuje dlouhodobě zejména pro obchodní a výrobní společnosti, ale i finanční instituce.

Ing. Martin Hrubý

Naše partnerské společnosti

GTK FIN

správa cenných papírů, zajišťování emisí akcií a dluhopisů

3 Advokáti

komplexní advokátní služby